Openbare Basisschool De Springplank

Sportparklaan 5 2391 AX Hazerswoude-Dorp

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Springplank

In het kort

Toelichting van de school

Openbare basisschool ‘De Springplank’, is op 1 september 1970 opgericht. Het is één van de vier openbare basisscholen in de kern Rijnwoude van de gemeente Alphen aan den Rijn. Rijnwoude behoort sinds 2014 bij de gemeente Alphen aan den Rijn. 

De Springplank ligt aan de rand van de kern van het dorp. In de directe omgeving van de school bevinden zich de sporthal, het zwembad ‘De Hazelaar’ en het Groene Hart Rijnwoude. Aan de zuidzijde van de school is de schooltuin. Tevens bevindt zich daar het gebouw van de kinderopvang waar voor- en naschoolse opvang mogelijk is.

Wie zijn wij?

Wij zijn de openbare basisschool de Springplank in Hazerswoude-Dorp met ongeveer 200 leerlingen. Een school die in ‘beweging’ is. De ‘beweging’ zien we in letterlijke zin door de kinderen regelmatig sportmomenten aan te bieden en door open te staan voor nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij. De ontwikkeling laten wij plaatsvinden binnen een veilige leeromgeving, waar iedereen zichzelf mag en durft te zijn.

Het is onze missie om leerlingen te laten groeien in kennis en vaardigheden op cognitief, sociaal, creatief en sportief gebied. Wij staan open voor verschillende culturen en achtergronden. Samen maken we het verschil!

Ons team ontwikkelt zich door steeds aandacht te geven aan verschillende onderwerpen zoals de keuze van nieuwe methodes of scholing over een specifiek onderwerp. Daarnaast volgen onze leerkrachten cursussen om hun vakbekwaamheid bij te houden. Zo houden we onze kennis up-to-date. Die kennis willen we graag delen met aankomende leerkrachten en onderwijsassistenten.

Onze school valt onder het bestuur van Morgenwijzer. Morgenwijzerscholen delen een gezamenlijke missie en visie, en geven daar ieder hun eigen invulling aan. Door met elkaar samen te werken en kennis uit te wisselen, kunnen wij de hoge kwaliteit van ons onderwijs waarborgen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samenwerking
  • respect
  • persoonlijke ontwikkeling
  • creatief denken en doen
  • dorpsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
199
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven