Nassauschool

Leeuwerikstraat 21 8094 AH Hattemerbroek

Schoolfoto van Nassauschool

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het Schoolvenster van de Nassauschool in Hattemerbroek.

De Nassauschool is een christelijke, moderne en gezellige dorpsschool, waar een enthousiast team werkt vanuit de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs. We vinden respect, veiligheid en aandacht voor elk kind belangrijk.

Wilt u de Nassauschool beter leren kennen, maak dan een afspraak voor een gesprek. Graag verwijzen wij u ook naar onze website www.nassauschoolhattemerbroek.nl.

Onze school is één van de scholen van VPCPO De Akker, een schoolvereniging voor protestants-christelijk basisonderwijs in de gemeente Oldebroek en omgeving. Meer informatie vindt u op www.vpcpodeakker.nl.

De onderdelen op deze site, ook wel indicatoren genoemd, zijn aangeleverd door DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Hierbij gaat het meestal om "harde" en meetbare gegevens, zoals leerlingaantallen en CITO gegevens. Waar mogelijk hebben we een toelichting geschreven om zodoende meer over de indicatoren te vertellen. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het Schoolvenstercompleet.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2013 hadden we hetzelfde aantal leerlingen als op 1 oktober 2012.

We werken met 4 combigroepen (groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8). Tijdens het werken aan de thema's en de crea-middag werken we groepsdoorbrekend.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
56
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven