Geref School De Zaaier

Dorpsweg 117 8051 XT Hattem

Schoolfoto van Geref School De Zaaier

In het kort

Toelichting van de school

VOORWOORD

‘Groeien en bloeien’ .

Dat is de typering van GBS De Zaaier.

We werken en leven met de Bijbel als basis, vanuit een open houding. We geven onderwijs in een veilige omgeving, waar de kinderen samen hun unieke talenten kunnen ontwikkelen. Op De Zaaier willen we kinderen iets laten zien van de liefde van onze hemelse Vader voor ons. Hij wijst ons de weg, heeft onvoorwaardelijk lief en door zijn lijden en sterven mogen wij leven.

Alle gezinnen ontvangen aan het begin van het jaar een digitale schoolgids. Hierin staat meer geschreven over onze visie op en de uitvoering van het onderwijs. Daarnaast delen we aan alle gezinnen een infogids uit. Deze gids bevat vooral veel praktische informatie, ter aanvulling op de schoolgids. Hebt u wensen betreffende de infogids of suggesties voor verbetering? Neemt u dan gerust contact op. Wij hopen van harte dat we op De Zaaier ook in dit nieuwe cursusjaar een omgeving creëren waarin de kinderen hun eigen weg zullen ontdekken. Aan Zijn Hand.

Namens het team van GBS De Zaaier,

Tim Hoogendoorn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
245
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven