Christelijke Basisschool De Borg

Wederikweg 19 9753 AA Haren (Groningen)

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Borg
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Borg
  • null
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Borg
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Borg

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • open en modern, plezier
  • veilig en warm
  • samen groeien,leren van elkaar
  • betrokken en respectvol
  • veel leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Borg heeft een doorstroomgroep vanaf januari 2024, 5 kleutergroepen, 3 groepen 3, 4 en 6 en twee groepen 5,7 en 8. De gemiddelde groepsgrootte is 24 tot 25 leerlingen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
464
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden: De Borg hanteert een continurooster. Elke schooldag begint om 8.30 uur ( 1e bel om 8.25 uur) en eindigt om 14.15 uur. Om 12.00 uur hebben alle kinderen 45 minuten pauze. Daarin eten ze samen met de leerkracht in hun eigen klas en spelen ze 22 minuten buiten. 

Kinderen van groep 1 mogen woensdagmiddag om 12.00 uur opgehaald worden, maar dit hoeft niet.

Tussenschoolse opvang met overblijfkrachten bestaat niet meer en aan het overblijven zijn geen kosten voor ouders verbonden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een positief en veilig schoolklimaat is voor ons van het grootste belang. We werken hier intensief aan, via PBS vooral, maar maken kinderen ook weerbaar via Rots en Water. Leerkrachten zijn getraind in deze programma's. 

KIES (kinderen in echtscheiding) wordt jaarlijks aangeboden aan kinderen van gescheiden ouders. 

Terug naar boven