Christelijke basisschool de Rank

Bongerdsteeg 1 3841 CV Harderwijk

Schoolfoto van Christelijke basisschool de Rank

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van De Rank. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn verdeeld over 9 groepen. Gedurende het schooljaar stromen er nieuwe kleuters in. Per schooljaar wordt er gekeken of er een een instroomgroep start. Er zitten relatief meer leerlingen in de onderbouw dan in de bovenbouw. De komende jaren zal er een midden- of bovenbouw groep gehuisvest worden in de Wheme. De Wheme is een gebouw dat net als De Rank grenst aan het Kerkplein.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
224
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven