Basisschool De Brug

Piet Heinlaan 22 3843 EZ Harderwijk

Schoolfoto van Basisschool De Brug

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De leerlingen vanaf groep 5 zijn bevraagd naar hun welbevinden en hun veiligheid. De resulaten zijn besproken met de leerlingenraad

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Oudertevredenheid is een heel belangrijk punt. 

Met ingang van 18/19 hebben we een klankbordgroep van (startende) ouders, om ons te helpen bij transparante communicatie.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven