Basisschool De Brug

Piet Heinlaan 22 3843 EZ Harderwijk

Schoolfoto van Basisschool De Brug

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het venster van CBS DE BRUG te Harderwijk. 

"Wij zorgen voor kanjers", is ons motto. . Wij willen vanuit onze christelijke overtuiging kinderen begeleiden in hun groei naar een verantwoordelijke en kritische volwassene. Vanuit ons geloof in God en het evangelie van Jezus Christus, streven we na dat kinderen en leerkrachten respectvol en liefdevol met elkaar omgaan. Zo ontstaat een veilig schoolklimaat, waarin elk kind zich prettig kan voelen en daardoor optimaal kan presteren. Een veilige omgeving is een basis om tot leren te komen. We zien het als onze plicht om ons oprecht te verdiepen in elk kind.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Talent
  • Samenwerking
  • Autonomie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
182
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven