Heikei

Speckerweg 5 6081 NN Haelen

  • Schoolfoto van Heikei
  • Schoolfoto van Heikei
  • Schoolfoto van Heikei
  • Schoolfoto van Heikei

In het kort

Toelichting van de school

Op de Heikei wordt onderwijs gegeven aan kleinschalige groepen leerlingen (5-18 jaar) die vanwege hun ontwikkelingsniveau en complexere verstaanbaarheid extra zorg, ondersteuning en een veilige leeromgeving nodig hebben. Het onderwijsaanbod aan deze ernstig meervoudig beperkte leerlingen (EMB) gaat uit van de behoefte aan relatie, competentie en autonomie op basis van vertrouwen, uitdaging en ondersteuning. Samen met ouders/verzorgers, begeleiders en andere betrokkenen stemmen we ons aanbod af op de individuele en specifieke situatie van elke leerling. Dat doen we met doelgerichte diagnostiek, opbrengst gericht werken, assessment en het vaststellen van een ontwikkelingsperspectief. Van hieruit realiseren we een gestructureerde en uitdagende omgeving. In deze omgeving ervaart de leerling herkenbaarheid, voorspelbaarheid in orde, tijd en ruimte. De leerlingen van de Heikei stromen uit naar dagbesteding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • extra zorg en ondersteuning
  • gericht op onderwijs
  • samen naar school
  • kwaliteit van zorg & onderwijs
  • beter met minder middelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Heikei is in Haelen gestart in augustus 2021. De doelgroep voor dit centrum voor onderwijs, zorg en revalidatie is zéér specifiek. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
8
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Het leerlingaantal is hier te klein om te laten zien. Dat mag niet in verband met de bescherming persoonsgegevens. Je ziet daarom geen (volledige) informatie.

Het leerlingaantal is hier te klein om te laten zien. Dat mag niet in verband met de bescherming persoonsgegevens. Je ziet daarom geen (volledige) informatie.

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De anti-pestcoördinator en de interne vertrouwenspersoon oefenen hun taak uit voor leerlingen, medewerkers en ouders van zowel de vso-afdeling, de so-afdeling te Weert en de Heikei.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De Heikei is een samenwerking tussen PSW (gehandicaptenzorg), Onderwijsgroep Buitengewoon (speciaal onderwijs) en Adelante (kinderrevalidatie). Door de verschillende expertises samen te brengen, kan er beter worden ingespeeld op de behoefte van een kind. Daarnaast zijn de drie organisaties al bekend met elkaars werkwijze en werken ze ook in andere initiatieven met elkaar samen.

Terug naar boven