Openbare Basisschool De Voshaar

Wolinkweg 6 7273 SL Haarlo

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Voshaar

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De school heeft een taalschakelklas. De ouder enquête is niet uitgezet onder de ouders van deze groep leerlingen, aangezien deze ouders hun kind maximaal 1 jaar deze school/klas laten bezoeken. 

Er zijn daarom 26 enquêtes uitgezet: naar de huishoudens van de leerlingen uit groep 1 tot en met 8.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven