Openbare Basisschool De Voshaar

Wolinkweg 6 7273 SL Haarlo

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Voshaar

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van afwezigheid van een leerkracht wordt de invalpool van stichting OPONOA benaderd.  

Als van die lijst niemand beschikbaar is, wordt bekeken of er een interne oplossing is, met behulp van een beschikbaar personeelslid. Tot slot kan er nog gekeken worden naar de mogelijkheden van de locatiecoördinator of zorg coördinator.   

Wanneer het niet lukt om vervanging te regelen, treedt het “protocol bij geen vervanging” in werking.  

Protocol bij geen vervanging  Wanneer er door onvoorziene omstandigheden ziekteverzuim is, zullen de kinderen de eerste dag niet naar huis worden gestuurd, dit zal op z’n vroegst op de tweede dag zijn. Is het vooraf duidelijk dat ook de volgende dag/dagen de leerlingen geen onderwijs kunnen krijgen – zowel bij ziekteverzuim als bij verlofregelingen – dan zal de directie de leerlingen een brief meegeven met een mededeling hierover.

Op de eerste dag kunt u ervan uitgaan dat de school toezicht houdt – ongeacht of leerlingen wel/niet les ontvangen.  Wanneer een periode dat de leerlingen geen onderwijs krijgen langer duurt, zullen de lesvrije dagen over meerdere groepen verdeeld worden.  Maar voordat er leerlingen thuis moeten blijven, worden de volgende mogelijkheden bekeken:  

Kunnen er groepen gecombineerd worden;  

Kunnen de leerlingen over andere groepen verdeeld worden;  

Kan intern de vervanging worden opgelost (verschuivingen van leerkrachten, inzetten van leerkrachten met specifieke taken, ambulante tijd directie, stagiaires, hulpouders, enz.)  

Bovenstaande mogelijk oplossingen kunnen alleen voor de eerste onvoorziene verzuimdag soelaas bieden. Bij verzuim dat te voorzien is, zullen wij hiervoor niet kiezen. Immers de bovenstaande oplossingen zijn slechts “noodverbanden”. U kunt zich voorstellen dat wanneer kinderen over andere groepen verdeeld worden, dat ook invloed heeft op het onderwijs aan die groepen. Daarnaast willen we ook vermijden dat andere werkzaamheden op school in de knel komen.    

Indien groepen naar huis worden gestuurd, wordt daar melding van gemaakt aan het bestuur en aan de inspectie.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Oponoa investeert flink in bewegingsonderwijs  

Bij OPONOA vinden we het belangrijk dat leerlingen bewegen en sporten. Dit schiet in onze huidige samenleving er soms bij in: het is niet meer vanzelfsprekend dat kinderen lid zijn van een sportclub en ook buiten spelen is soms minder goed mogelijk. Toch is bewegen belangrijk. Daarom wordt op alle OPONOA-scholen in alle groepen per week 2 lessen bewegingsonderwijs gegeven door vakleerkrachten. Ook gaan de leerlingen kennis maken met een aantal teamsporten, waarbij wordt samengewerkt met sportverenigingen.

Bewegen en sporten is leuk. Kinderen leren er mee te winnen, verliezen en samenwerken in een team. Het zelfvertrouwen wordt erdoor vergroot en uiteindelijk komen de leerlingen hierdoor tot betere leerprestaties.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Terug naar boven