De Wijde Wereld

Haya van Somerenpad 1 2036 AK Haarlem

Schoolfoto van De Wijde Wereld

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn trots op de uitstroomgegevens van onze leerlingen. Natuurlijk heeft dat een relatie met de instroomgegevens van de leerlingen. Wij zien dat onze kinderen in het voortgezet onderwijs (vo) nauwelijks afstromen, naar een lager niveau overstappen. De meeste kinderen doorlopen het (vo) op het niveau van ons advies. We zien ook dat onze leerlingen later in het (vo) juist ook opstromen en naar een hoger niveau overstappen. Voor ons geeft dit alles het bewijs, dat de basis van onze leerlingen goed gelegd is om zich in het (vo) sterk te kunnen ontwikkelen.

De gegevens over 2012-2013:

Vmbo-b; Aantal: < 5, 15%
Vmbo-(g)t; Aantal: 10, 50%
Havo; Aantal: < 5, 15%
Vwo; Aantal: < 5, 20%

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op basis van het oordeel van de inspectie, de visitatie door de Nederlandse Montessori Vereniging en onze eigen kritische inzichten hebben wij verbeterpunten. Het werken aan verbeterpunten is in twee delen opgesplitst. De korte termijn tot einde van het huidige schooljaar en de lange termijn tot en met 2018. Inmiddels wordt er aan de verbeterpunten voor de korte termijn hard gewerkt.

Terug naar boven