De Wijde Wereld

Haya van Somerenpad 1 2036 AK Haarlem

Schoolfoto van De Wijde Wereld

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Wijde Wereld, onderdeel van Stichting Spaarnesant. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een relatief kleine school, waardoor de lijntjes kort zijn. Het leerlingenaantal is stabiel, op een opleving na, in de afgelopen tweejaar. Deze werd veroorzaakt door zij instroom in de bovenbouw vanuit een naburige school die op opheffen stond. Inmiddels is de grootste groep van die kinderen doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs en zijn wij weer teruggekeerd naar het stabiele aantal leerlingen van rond de 180. Volgens de gemeentelijke prognoses wordt er echter een groei verwacht richting de 200. Ouders worden daarom geadviseerd hun kinderen op te geven bij een leeftijd van 2 jaar, om een plek te garanderen. Een deel van de kinderen stroomt vanuit onze inpandige peutergroep door naar de kleuters. Deze peutergroep werkt ook volgens het Montessori-concept en zo de ontwikkeling van uw kind vorm geeft. Er is sprake van een goede onderlinge afstemming m.b.t. het aanbod van thema’s tussen de peuterleidsters en kleuterleerkrachten.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
178
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven