De Molenwiek Dalton

Betuwelaan 2 2036 GV Haarlem

Schoolfoto van De Molenwiek Dalton

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De diversiteit van onze populatie is groot, qua achtergrond en aanleg. Wij zijn er trots op dat we ons streven, elk kind zijn persoonlijk record, waar kunnen maken. De onderstaande uitstroom naar het VO in het schooljaar 2020-2021 getuigt daarvan:

2020-2021

PRO
VMBO/LWOO 
VMBO B 
VMBO T 
VMBO T/HAVO -
HAVO 
HAVO/VWO -
VWO 
Gymnasium -

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste inspectiebezoek dateert van 6 december 2011. Opnieuw werd een basisarrangement afgegeven. Alle indicatoren werden als voldoende beoordeeld. Twee items kregen zelfs een “goed”. Deze werden als volgt omschreven in het inspectierapport: “Het gaat hier om de planmatige uitvoering van de zorg die op De Molenwiek op een voorbeeldige wijze wordt vormgegeven. De school maakt gebruik van groepsplannen die met regelmaat worden geëvalueerd. In het groepsplan worden de leerlingen naar onderwijsbehoefte geclusterd. Elke leerkracht heeft vervolgens een organisatieplan – een werkdocument op basis van het groepsplan – op het bureau om de uitvoering van het groepsplan te waarborgen. Als een kind uitvalt op de methode gebonden toetsen en/of vanwege een andere reden tussentijds extra hulpnodig heeft, kan dit in het organisatieplan worden opgenomen. Het organisatieplan biedt uitkomst tussentijdse maatregelen te nemen zonder dat het groepsplan iedere keer opnieuw moet worden bijgesteld.”

“De kwaliteitszorg is voldoende cyclisch en systematisch vormgegeven waarbij opvalt dat de borging uitzonderlijk gedegen is. Alle afspraken en protocollen zijn overzichtelijk vastgelegd in een mappensysteem. De directeur gaat regelmatig aan de hand van een kijkwijzer na of een ieder zich ook aan de afspraken houdt. Dit is een mooi voorbeeld van hoe borging verweven kan zijn in het systeem van kwaliteitszorg.”

Terug naar boven