Islamitische Basisschool Al Ikhlaas

Spijkerboorpad 4 2037 EA Haarlem

Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al Ikhlaas

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten kunnen om verschillende redenen tijdelijk afwezig zijn. Uitgangspunt bij vervanging van leerkrachten is om het onderwijs aan de kinderen zo goed mogelijk te laten continueren. In het geval van kortdurend verlof (bv. verhuisverlof) is het vaak mogelijk om de leerkracht te vervangen. De duo-leerkracht, een andere parttime leerkracht of een invaller geeft dan de groep les.

Wanneer een leerkracht ziek is en wij hebben geen vervanging kunnen regelen, dan zullen wij de kinderen verdelen over de andere groepen. Als uiterste noodmaatregel is het mogelijk dat wij u vragen uw kind thuis op te vangen. Alleen wanneer de ouders geen opvang thuis kunnen regelen, mogen deze leerlingen naar school komen en worden dan alsnog verdeeld over de andere groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Terug naar boven