Islamitische Basisschool Al Ikhlaas

Spijkerboorpad 4 2037 EA Haarlem

Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al Ikhlaas

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de islamitische basisschool Al Ikhlaas.

Onze school heeft als grondslag het Islamitische geloof. Onze leerlingen delen allen dit geloof. Op dit moment tellen wij meer dan 28 verschillende culturele achtergronden onder ons team en leerlingen. Ieder kind is welkom op onze school, ongeacht de culturele of religieuze achtergrond. Wij zien alle verschillen als een meerwaarde om van elkaar te leren. Wij vinden het belangrijk ons als school te blijven ontwikkelen en hoge verwachtingen te hebben, zowel van het team als van de leerlingen. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
368
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven