Openbare Basisschool De Wilgenhoek

Wilgenstraat 81 2023 NN Haarlem

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wilgenhoek
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wilgenhoek
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wilgenhoek
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wilgenhoek
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wilgenhoek

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk om zicht te hebben op de ontwikkeling van de leerlingen. We volgen de ontwikkeling op de volgende manieren:

 • dagelijkse observaties van de leerkracht;
 • bekijken van het dagelijks werk in de groep;
 • toetsen die bij de methode horen (denk aan dictee of rekentoets)
 • IEP leerlingvolgsysteem.

Sinds kort zijn we overgestapt naar het IEP - leerlingvolgsysteem. Op de Wilgenhoek sluiten we ons onderwijs aan bij de mogelijkheden van de leerlingen en gaan we voor een passend aanbod. IEP meet de ontwikkeling ten opzichte van de leerling zelf. Een methode die goed aansluit bij onze visie. Meer informatie over ons nieuwe leerlingvolgsysteem vindt u hier: IEP - leerlingvolgsysteem.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn trots op de resultaten van onze leerlingen. We zetten ons iedere dag onvoorwaardelijk in, om het beste uit onze leerlingen naar boven te halen. Het gaat ons daarbij niet alleen om cijfers, maar zeker ook om sociale- en talentontwikkeling. We hebben als missie om ieder kind af te zetten op een vervolgopleiding waar dromen waargemaakt kunnen worden en kansen geboden worden. Om te komen tot een weloverwogen advies kijken we naar naar de ontwikkeling die de leerling heeft doorgemaakt de afgelopen 8 schooljaren. Daarnaast nemen we de drempeltoets af en kijken we naar de vaardigheden op het gebied van de schoolse vakken, de sociaal-emotionele vaardigheden en de vaardigheden op het gebied van leren-leren. Dit alles bij elkaar vormt het schooladvies. 
Mochten we toch nog meer informatie nodig hebben kunnen we nog de NIO afnemen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze school ontwikkelen leerlingen hun persoonlijk­heid, bouwen ze hun zelfvertrouwen op en verwerven ze zelfkennis. Ze leren om te gaan met elkaar, verdraagzaam en verantwoordelijk te zijn.
We streven ernaar de leerlingen zich veilig en thuis te laten voelen op school. Alleen dan ontwikkelt een kind zich het beste. Er is veel aandacht voor onze zes ge­dragsafspraken.
Voor het sociaal - emotioneel leren maken we gebruik van de methode Goed Gedaan! Binnen deze lessen wordt veel aandacht besteed aan de wijze van omgaan met elkaar, groepsdynamiek en samenwerken. 
Verder hebben we op de Wilgenhoek een kindercoach in dienst. Zij biedt ieder jaar een lessenserie aan per groep, gericht op verschillende thema's. Daarnaast zetten we de kindercoach in voor extra ondersteuning bij het sociaal-emotioneel leren. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect
 • Samenwerken
 • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft van de inspectie een basisarrangement (is een voldoende) ontvangen. De inspecteur was zeer tevreden over de ontwikkelingen bij ons op school.

Terug naar boven