Openbare Basisschool De Wilgenhoek

Wilgenstraat 81 2023 NN Haarlem

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wilgenhoek
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wilgenhoek
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wilgenhoek
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wilgenhoek
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wilgenhoek

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Wilgenhoek is een enthousiast en gedreven team. Iedere dag zetten we ons voor de volle 100% in om voor de leerlingen weer een rijke en betekenisvolle dag te verzorgen.

Het team bestaat uit 14 leerkrachten, 3 onderwijsassistenten, een managementondersteuner, een conciërge, een vakleerkracht bewegingsonderwijs een intern- begeleider, een kindercoach en een directeur. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De komst van een baby, ziekte, een bruiloft of overlijden; er zijn verschillend redenen waarom een leerkracht verlof kan hebben. 
Dit verlof of uitval zullen we op de volgende manieren opvangen:

  • Vanuit de invalpoule van Spaarnesant;
  • Er wordt gekeken of er een medewerker extra kan werken;
  • Een ambulante medewerker zal indien mogelijk zijn taken laten liggen en voor de klas gaan; 

Ook wij hebben te maken met het lerarentekort. Mocht het onverhoopt niet lukken om een vervanging te organiseren dan zal het noodplan in werking treden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij ons op school gebruiken we iPads om ons onderwijs te verrijken. Met iPads hebben leerlingen toegang tot educatieve apps, interactieve lesmaterialen en online informatie. Ze kunnen op een creatieve manier leren, door interactieve oefeningen, video's en samenwerking aan projecten. iPads bieden een gepersonaliseerde leerervaring, bevorderen digitale geletterdheid en bereiden leerlingen voor op de 21e eeuw. We streven naar een dynamische leeromgeving waarin elke leerling kan excelleren.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Leerlingen in groep 1 en 2 zitten bij elkaar in de klas. Dit noemen we een combinatiegroep. De leerlingen van groep 1 leren van de oudere leerlingen op het gebied van klassenafspraken, werkhouding, gedrag en zelf reddend handelen.
De kleuters hebben ook muziekles van een vakdocent en hebben één keer in de week gymles van een vakleerkracht en één keer van de groepsleerkracht. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We zijn ervan overtuigd dat naast de vakken rekenen en taal leerlingen zich breder ontwikkelen. Cultuureducatie en talentgericht onderwijs bij ons op school een prominente plek.
Ons team bestaat uit een cultuurcoördinator, kindercoach, talentfluisteraars. Muziek en drama worden aangeboden door een vakdocent. 
Voor wereldoriëntatie gebruiken we de methode 4x Wijzer. Binnen deze lessen staat thematisch werken centraal. Leerlingen kiezen een wijze van verwerking die aansluit bij hun leerstijl.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Wilgenhoek maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend onderwijs Zuid-Kennemerland. Dit samenwerkingsverband bestaat uit alle openbare scholen en zeven algemeen bijzondere scholen in de regio Zuid-Kennemerland. In totaal gaat het om 87 scholen van 23 schoolbesturen.De Wilgenhoek is klassikaal georganiseerd.

De leerlingen van eenzelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep. In het jaarklassensysteem biedt de leerkracht gedifferentieerd onderwijs. Dit betekent dat iedere leerling die lesstof krijgt aangeboden die passend is en dat de mate van instructie is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Voor leerlingen die nog niet genoeg uitdaging vinden binnen de klas bieden we verrijking buiten de klas. Ook voor leerlingen die nog extra ondersteuning nodig hebben naast het lesprogramma in de klas, hebben we een extra aanbod. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Komende periode zullen we ons aanbod op het gebied van cultuureducatie verder uitbouwen. Door een breed aanbod te hebben, die aansluit bij de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen. Op deze manier worden zo veel mogelijk talenten en kwaliteiten van onze leerlingen aangesproken. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven