Thrimwalda

Dr. O. Postmastrjitte 6 9061 BK Gytsjerk

  • De school in beeld vanaf de hoofdingang.
Helemaal rechts ziet u het prachtige speellokaal dat in 1984-1985 aan de school is gebouwd.
  • Schoolfoto van Thrimwalda
  • Schoolfoto van Thrimwalda
  • Schoolfoto van Thrimwalda

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gemotiveerd en enthousiast team
  • Veilige en vertrouwde leeromgeving
  • Hoge verwachtingen
  • Thematisch onderwijs
  • Samenwerking Fierkracht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
82
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

 Op onze eigen locatie is geen opvang. Er is wel opvang in een naburig dorp.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de algemene schoolgids van OPO Furore, onze school gebonden schoolgids  en het veiligheidsplan zijn alle afspraken en protocollen terug te vinden.

De volgende protocollen / afspraken kunt u in onze schoolgids vinden:

Meld code kindermishandeling, protocol e-mail, internet, sociale media, agressie , geweld, seksuele intimidatie. Ook de schoolregels vindt u in de schoolgids.

Klassenregels worden ieder jaar aan het begin van het schooljaar samen met door de kinderen en de groepsleerkracht gemaakt.

Terug naar boven