Thrimwalda

Dr. O. Postmastrjitte 6 9061 BK Gytsjerk

  • De school in beeld vanaf de hoofdingang.
Helemaal rechts ziet u het prachtige speellokaal dat in 1984-1985 aan de school is gebouwd.
  • Schoolfoto van Thrimwalda
  • Schoolfoto van Thrimwalda
  • Schoolfoto van Thrimwalda

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Voor deze tevredenheidspeiling hebben wij gebruik gemaakt van de tevredenheidsvragenlijst uit Vensters po.

Het rapport is besproken in de groepen, en daar waar nodig aandacht geschonken aan bepaalde indicatoren.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Voor de oudertevredenheid hebben wij in het najaar van 2022 een oudertevredenheidspeiling gehouden. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven