Openbare Basisschool W J Driessen

F. Wiedijk Jznstraat 1 1843 JS Grootschermer

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool W J Driessen
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool W J Driessen
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool W J Driessen
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool W J Driessen
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool W J Driessen

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de schoolvensters van de Driessenschool.

De Driessenschool is een gezellige, gemoedelijke dorpsschool, die een leer- en ontmoetingsplek is voor elk kind uit het dorp en de nabije omgeving.

Wij bieden; 

 • een prettige leeromgeving in ruime klaslokalen met moderne leermiddelen; 
 • veel persoonlijke aandacht voor ieder kind; 
 • drie combinatiegroepen (1-2-3, 4-5-6 en 7-8) voor zelfstandig leren werken én leren samenwerken; 
 • een continurooster met een vrije woensdagmiddag

Wilt u meer weten over onze school? U bent van harte welkom om onze school te bezoeken. U kunt contact opnemen via de mail of via de telefoon.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kleinschaligheid
 • Iedereen mag zichzelf zijn
 • Themagericht onderwijs
 • Goed oudercontact

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 februari 2024 (officiële teldatum) telt de school 41 leerlingen. De meeste leerlingen zijn afkomstig uit de directe omgeving van de school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
40
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven