Openbare Basisschool W J Driessen

F. Wiedijk Jznstraat 1 1843 JS Grootschermer

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool W J Driessen
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool W J Driessen
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool W J Driessen
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool W J Driessen
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool W J Driessen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht wordt geprobeerd zo snel mogelijk een invaller te regelen. Mocht dit niet lukken, dan wordt de betreffende groep opgedeeld over de andere groepen. Mocht de afwezigheid langer duren, terwijl er geen invaller gevonden kan worden dan zal vooral groep 7-8 worden opgesplits, omdat zij het beste zelfstandig kunnen werken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen welke zorg wij aan kinderen kunnen bieden.

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Driessenschool werkt samen met Forte  Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Ti-ta Tovenaar.

Zowel Forte als Ti-Ta Tovenaar zijn organisaties die op een andere locatie zijn gevestigd dan de school. De kinderen worden voor de naschoolse opvang bij school opgehaald.

Terug naar boven