Basisschool Sint Martinus

Gronsvelder Kerkplein 8 6247 CM Gronsveld

Schoolfoto van Basisschool Sint Martinus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de SchoolVenstersite van basisschool Sint Martinus

Basisschool Sint Martinus is gevestigd in de MFA 'Ién de bleuj' op het Gronsvelder Kerkplein 8.

Op Sint Martinus is elk kind 'Ien de Bleuj'.

Elk kind groeit en bloeit op z'n eigen manier, in z'n eigen tempo, net zoals bloemen en bomen.

Bij ons kan en mag elke leerling vanuit zijn eigen kracht bloeien. We ondersteunen en stimuleren kinderen. En we dagen ze uit in hun natuurlijke ontwikkeling. Dat doen we met b(l)oeiend onderwijs. Door samen te delen net als Sint Martinus die zijn mantel deelde. En door met elkaar verantwoordelijk en veilig te werken en leren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • b(l)oeiend onderwijs
  • samen delen
  • met elkaar
  • verantwoordelijk & veilig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
173
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven