Basisschool Sint Martinus

Gronsvelder Kerkplein 8 6247 CM Gronsveld

Schoolfoto van Basisschool Sint Martinus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Alle scholen die vallen onder de Stichting kom Leren volgen het volgende protocol bij het regelen van vervanging van afwezige leerkrachten.

Stap 1 Vervanging aanvragen/regelen uit de interne vervangerspool of eigen (parttime) groepsleerkrachten van de school of kom-Leren.
Stap 2 Mogelijkheden onderzoeken om vervanging binnen de eigen school te regelen door eigen personeel vrij geroosterd van lesgevende taken.
Stap 3 Leerlingen verdelen over de groepen/groepen samenvoegen
Stap 4 Naar huis sturen van leerlingen -De directeur neemt de dag voordat leerlingen naar huis gestuurd moeten worden contact op met het CvB met het verzoek in te stemmen met deze noodmaatregel. - Ouders worden schriftelijk geïnformeerd met argumentatie. - Voor ouders die niet in opvang kunnen voorzien wordt samen naar een passende oplossing gezocht. - De inspectie, de leerplichtambtenaar en de MR worden geïnformeerd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij ons op school kent iedere leerkracht iedere leerling.

Er is veel persoonlijk contact tussen ouders en team.

Daardoor is onze school een vertrouwde plek, waar leerlingen zichzelf kunnen zijn en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De Sint Martinusschool zit in een mooi, nieuw gebouw en heeft alle faciliteiten die voor het geven van goed en modern onderwijs noodzakelijk zijn.

Naast ruime en schone klaslokalen met digitale schoolborden, hebben we een goed geoutilleerde sportzaal die tevens dient als theater en aula.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven