Bredero-School

Ina Boudierplantsoen 3 9721 XA Groningen

  • Planetenpad in park bij school. Gemaakt door de kinderen.
  • Groep 6 heeft Planetenbaan ontworpen na grondig onderzoek.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op dit informatieplatform van de Brederoschool in Groningen.

De Brederoschool is een school met ongeveer 400 leerlingen waar we kiezen voor goed en effectief onderwijs.
Onderwijs met een hart dat zoveel als mogelijk is aansluit bij de leerbehoeftes van de kinderen.
De Brederoschool is ook een school waar veel aandacht is voor creatieve en technische vakgebieden waarbij waarbij creatieve en wetenschappelijke activiteiten hand-in-hand gaan. 
De school is een duurzame school: duurzaam in het gebruik van energiebronnen door onder andere de zonnepanelen op het dak, duurzaam in het aanbod voor kinderen (er is o.a. een door kinderen onderhouden duurzame winkel).
Maar er is meer, veel meer dat zichtbaar wordt bij een bezoek aan de school.
Als u doorscrolt op deze site leest u daar natuurlijk ook over.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open en openbare school
  • Brede ontwikkeling
  • Adaptief
  • Ontwikkelingsgericht
  • Duurzaam en democratisch

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
472
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het Veligheidsplan van de Brederoschool zijn naast de gedragsregels in de school, de volgende protocollen opgenomen
1. Anti-pest-protocol
2. protocol Fysiek,verbaal en psychisch geweld en agressie
3. protocol Discriminatie
4. protocol Vernielingen
5. protocol Sexuele intimidatie
6. protocol Schorsing en verwijdeling leerlingen
7. protocol Opvang personeel en leerlingen bij ernstige incidenten

Terug naar boven