Bredero-School

Ina Boudierplantsoen 3 9721 XA Groningen

  • Opening van ons Buitenlokaal.
  • Schoolfoto van Bredero-School
  • Schoolfoto van Bredero-School
  • Schoolfoto van Bredero-School
  • Schoolfoto van Bredero-School

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op dit informatieplatform van de Brederoschool in Groningen.

De Brederoschool is een openbare basisschool met ongeveer 480 leerlingen, een school waar we kiezen voor goed en effectief onderwijs.
Onderwijs met een hart en onderwijs dat zoveel als mogelijk aansluit bij de leerbehoeftes van de kinderen.
De Brederoschool is ook een school waar veel aandacht is voor creatieve en technische vakgebieden waarbij creatieve en wetenschappelijke activiteiten hand-in-hand gaan. 
De school is een duurzame school: duurzaam in het gebruik van energiebronnen door onder andere de zonnepanelen op het dak, duurzaam in het aanbod voor kinderen (er is o.a. een door kinderen onderhouden duurzame winkel).

Maar er is meer, veel meer dan dat wij u op deze pagina kunnen vertellen en pas goed zichtbaar wordt bij een bezoek aan de school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid & vertrouwen
  • Breed aanbod
  • Betrokken & respectvol
  • Adaptief
  • Buitenonderwijs - omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
465
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Brederoschool is een Vensterschool en werkt nauw samen met organisaties die de voor-, tussen- en nachoolse opvang organiseren.
De samenwerking is gebaseerd op een gezamenlijke pedagogische visie. Daarnaast werken we aan de ontwikkeling van een leerlijn van 0 tot 12 jaar Techniek&Wetenschap en Kunst&Cultuur en buitenonderwijs.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het Veligheidsplan van de Brederoschool zijn naast de gedragsregels in de school, de volgende protocollen opgenomen
1. Anti-pest-protocol
2. protocol Fysiek,verbaal en psychisch geweld en agressie
3. protocol Discriminatie
4. protocol Vernielingen
5. protocol Sexuele intimidatie
6. protocol Schorsing en verwijdeling leerlingen
7. protocol Opvang personeel en leerlingen bij ernstige incidenten

Terug naar boven