Groningse Schoolvereniging

Sweelincklaan 4 9722 JV Groningen

  • Schoolfoto van Groningse Schoolvereniging
  • Schoolfoto van Groningse Schoolvereniging
  • Schoolfoto van Groningse Schoolvereniging
  • Schoolfoto van Groningse Schoolvereniging
  • Schoolfoto van Groningse Schoolvereniging

In het kort

Toelichting van de school

Welkom, welcome, bienvenue, wilkommen, bienvenidos, svaagat hai, ???? bij de Groningse Schoolvereniging. We geven ons onderwijs op drie verschillende afdelingen, die veel van elkaar leren en met elkaar delen: de afdeling tweetalig primair onderwijs (TPO), de Internationale Afdeling en de HB-afdeling.

Wij zijn een basisschool met een sterke internationale identiteit. Die klinkt door in alles wat we doen. We willen onze leerlingen helpen om uit te groeien tot zelfstandige wereldburgers die hun plek kunnen vinden in de internationale samenleving van de 21e eeuw, op alle gebieden van hun leven: in relaties, studie, werk en de maatschappij, waarbij ze oog hebben voor hun directe omgeving.

Dit betekent dat we onze leerlingen het beste uit zichzelf en anderen willen laten halen in een internationaal ingerichte leeromgeving. De school schept daarvoor samen met de ouders de voorwaarden door grensverleggend onderwijs aan te bieden in een sfeer van geborgenheid en wederzijds respect.

Voor meer informatie over onze school verwijzen we u graag naar onze website www.g-s-v.nl

U kunt altijd bellen voor een afspraak met één van onze teamleiders.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Internationaal
  • De beste voorzieningen
  • Toekomstbestendig
  • Uitdaging
  • Lerende school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
826
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?