Groningse Schoolvereniging

Sweelincklaan 4 9722 JV Groningen

  • Schoolfoto van Groningse Schoolvereniging
  • Schoolfoto van Groningse Schoolvereniging
  • Schoolfoto van Groningse Schoolvereniging
  • Schoolfoto van Groningse Schoolvereniging

In het kort

Toelichting van de school

Welkom, welcome, bienvenue, wilkommen, bienvenidos, svaagat hai, bij de Groningse Schoolvereniging. Een basisschool met een sterke internationale identiteit, waar we grensverleggend onderwijs geven vanuit de overtuiging dat de kinderen die in de 21e eeuw opgroeien, vanaf hun geboorte wereldburger zijn. De wereld om hen heen is een internationale samenleving die voortdurend en razendsnel verandert op verschillende vlakken: maatschappelijk, technologisch, economisch. We willen dat kinderen hun plek kunnen vinden in deze wereld op alle gebieden van hun leven: in relaties, studie, werk en de maatschappij. We willen dat ze daarbij ook oog hebben voor hun directe omgeving. 

Om onze leerlingen voor te bereiden op een toekomst in die internationale samenleving, geven we onderwijs op drie verschillende afdelingen, die veel van elkaar leren en met elkaar delen: de afdeling tweetalig primair onderwijs (TPO), de internationale afdeling en de afdeling voor hoogbegaafden. Daarbij hebben we zoveel mogelijk aandacht voor de individuele mogelijkheden en vorderingen van elke leerling. Dat bereiken we met onderwijs en zorg op maat. Ouders spelen daarbij een hele belangrijke rol. Zij hebben direct invloed op ons schoolbeleid. Als lid van de Vereniging Groningse Schoolvereniging kiezen zij de Raad van Toezicht van de Stichting Groningse Schoolvereniging. Bovendien maken de ouders met hun contributie meerdere voorzieningen mogelijk waarmee we onderwijs en zorg op maat kunnen geven. We werken met vakleerkrachten, in kleine groepen en bieden dezelfde goede zorg voor leerlingen die zowel boven als onder het gemiddelde presteren.

We zijn er trots op dat we er als ouders en leerkrachten samen in slagen om onze leerlingen meer dan alleen het basisonderwijs te bieden. Dat onze aandacht en zorg werken, blijkt mede uit onze goede leerresultaten. Maar daarnaast zien we ook het plezier dat de leerlingen (en hun ouders) met elkaar op onze school hebben. Dat is voor ons ook een belangrijk streven: we willen dat de leerlingen het maximale uit zichzelf én anderen halen en we willen dat iedereen zich een deel van het geheel voelt. Iedereen heeft een andere achtergrond, maar iedereen hoort erbij. We verwelkomen u en uw kind(eren) dan ook graag bij onze Groningse Schoolvereniging. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Internationaal
  • De beste voorzieningen
  • Toekomstbestendig
  • Uitdaging
  • Lerende school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
857
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?