Groningse Schoolvereniging

Sweelincklaan 4 9722 JV Groningen

  • Schoolfoto van Groningse Schoolvereniging
  • Schoolfoto van Groningse Schoolvereniging
  • Schoolfoto van Groningse Schoolvereniging
  • Schoolfoto van Groningse Schoolvereniging

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als de reguliere leerkracht afwezig is, wordt hij/zij vervangen door een andere leerkracht uit een poule met invalleerkrachten. We streven ernaar om voor een groep zoveel mogelijk dezelfde vervanger in te zetten. We informeren alle vervangers van tevoren uitgebreid over onze school. We gebruiken een logboek en een weekplanning voor onze lessen, waardoor een vervanger de lessen zo goed mogelijk kan voortzetten. Als er onverwacht geen vervanging beschikbaar is, zoekt de directeur intern naar een oplossing of neemt andere maatregelen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Terug naar boven