Basisschool 't Vossenhol

van Ruysdaelweg 8 6562 XE Groesbeek

  • Met de Bibliotheek op school werken school, bibliotheek en gemeente samen en is er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid.
  • In de klaslokalen en/of op de leerpleinen wordt instructie op maat gegeven en vindt de verwerking en extra ondersteuning plaats.
  • Op 08-11-2013 heeft Jasper Cillessen (oud leerling) de eerste steen gelegd van onze nieuwe school.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool 't Vossenhol.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en informatie vanuit de school zelf. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Mocht u meer willen weten over onze school, bijvoorbeeld over onze visie en onze werkwijze, dan verwijzen wij u graag naar onze website.

Natuurlijk kunt u ook bellen voor een afspraak.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbondenheid
  • Betrokkenheid
  • Respect
  • Openheid
  • Samen vieren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2021-2022 starten we met 204 leerlingen en zullen we tot het einde van dit schooljaar uitgroeien tot 227 leerlingen.

De leerlingen zijn verdeeld over vier units en de units zijn verdeeld in twee basisgroepen, waarbij de jaargroepen nog intact blijven.
Unit 1: basisgroep a (jaargroep 1/2) en basisgroep b (jaargroep 1/2).
Unit 2: basisgroep a (jaargroep 3) en basisgroep b (jaargroep 4).
Unit 3: basisgroep a (jaargroep 5) en basisgroep b (jaargroep 6).
Unit 4: basisgroep a (jaargroep 7) en basisgroep b (jaargroep 8).

Daarnaast maken we gebruik van verdelingen in instructiegroepen, zodat onze leerlingen zoveel mogelijk instructie en onderwijs op maat krijgen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
207
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De jeugdconsulent is een medewerker die werkt bij het Sociaal Team van de gemeente Berg en Dal met expertise jeugd. De jeugdconsulent helpt en ondersteunt de school bij gedrags-, opvoedings- en ontwikkelingsproblemen van kinderen, waardoor kinderen sneller de juiste hulp krijgen. De jeugdconsulent kan gesprekken voeren met jeugdigen en/of ouders, kan verwijzen naar specialistische zorg of naar bijvoorbeeld jongerenwerk of een maatjesproject. Een jeugdconsulent kan ingezet worden voor allerlei vragen. Denk bijvoorbeeld aan: hulp bij een scheiding, begeleiding bieden aan kinderen voor het krijgen van meer zelfvertrouwen of sociale vaardigheden.

De hulp van een jeugdconsulent is niet alleen op individueel niveau, maar kan ook in groepsverband. Denk hierbij aan een groep voor kinderen van gescheiden ouders. Verder kan de jeugdconsulent de leerkrachten ondersteunen bij gesprekken met ouders en kind. Een jeugdconsulent is ook beschikbaar voor leerlingen die wonen in Duitsland. Is er meer specialistische zorg nodig? Dan wordt de leerling doorverwezen naar het Jugendambt in Duitsland i.p.v. het Sociaal Team.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven