Basisschool 't Vossenhol

van Ruysdaelweg 8 6562 XE Groesbeek

Op 8-11-2-13 heeft Jasper Cillessen (oud leerling) de eerste steen gelegd van onze nieuwe school. De nieuwe school is medio juni klaar!

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool 't Vossenhol.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Mocht u meer willen weten over onze school, bijvoorbeeld over onze visie en onze werkwijze, dan verwijzen wij u graag naar onze website.

Op de site zijn ook foto's te zien van de nieuwbouw. Medio mei-juni moet het nieuwe gebouw in gebruik worden genomen.

Natuurlijk kunt u ook bellen voor een afspraak.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
210
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven