De Carrousel

Scholenpad 2-4 2804 RW Gouda

  • Schoolfoto van De Carrousel
  • Schoolfoto van De Carrousel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Van de kinderen krijgt de Carrousel een rapportcijfer van 8,6.
Dat is 0,5 punten hoger dan het landelijk gemiddelde en daar zijn wij trots op.

We scoren hoog op de vraag of kinderen het leuk vinden op school. De gezamenlijke vieringen worden als zeer fijn ervaren. Als verbeterpunt geven de kinderen aan dat zij graag de ICT voorzieningen geüpdatet worden. Uiteraard gaan wij daaraan werken.

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven