Koningin Wilhelminaschool

Willem de Zwijgersingel 220 2805 BW Gouda

  • Schoolfoto van Koningin Wilhelminaschool
  • Schoolfoto van Koningin Wilhelminaschool
  • Schoolfoto van Koningin Wilhelminaschool
  • Schoolfoto van Koningin Wilhelminaschool

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit een mooie mix van ervaren en jonge mensen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is of verlof heeft, wordt er in eerste instantie een leerkracht uit de invalpool benaderd.

Door het huidige lerarentekort lukt dit niet altijd. In dat geval proberen we het intern op te lossen: door een collega uit het team extra te laten werken, een onderwijsassistent te laten invallen of door een ervaren stagiaire te laten lesgeven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 is nog veel ruimte om te spelen. Spelen is bij jonge kinderen niet alleen ontspanning, maar ook een groot leerproces. Kinderen ontwikkelen door te spelen namelijk hun motoriek, sociale vaardigheden en hun taal.

In groep 1 en 2 wordt spelen afgewisseld met kringmomenten en werklessen. Bij die werklessen leren de kinderen een opdracht uit te voeren. Het draagt bij aan hun concentratie en taakgerichtheid.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Wilhelminaschool worden de zogeheten RTL-vakken (Rekenen, Taal en Lezen) doorgaans in de ochtend uitgevoerd. In de middag is er ruimte voor wereldoriëntatie en creatieve vakken. Dit bieden wij aan door middel van thematisch onderwijs. De dag wordt begonnen met godsdienst (levensbeschouwing): christelijke liedjes, een Bijbelverhaal of spiegelverhaal en een gebed.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij kunnen in de volgende gevallen goed onderwijs bieden (dit valt binnen onze basisondersteuning):

- kinderen met problemen met lezen, taal en rekenen (RT)kinderen die duidelijk extra uitdaging nodig hebben

- begaafde leerlingen

- kinderen met een taalachterstand of met taal-spraakmoeilijkheden 

- kinderen met een fysieke beperking, zoals gehoor, verminderd zicht of een lichamelijke beperking.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij besteden extra aandacht aan het jonge kind door te zorgen voor een goede overdracht van de kinderen die instromen van peuterspeelzalen of kinderdagverblijven die hebben deelgenomen aan de voor- en vroegschoolse educatie.  

Terug naar boven