Wilhelminaschool

Willem de Zwijgersingel 220 2805 BW Gouda

  • Een kleinschalige stadsschool!
  • Duurzaamheid en natuuronderwijs vinden we belangrijk!
  • Schoolfoto van Wilhelminaschool
  • Schoolfoto van Wilhelminaschool

In het kort

Toelichting van de school

Onze school

Wij zijn een open christelijke school waarin de ontmoeting centraal staat, vanuit de overtuiging dat elk mens gelijkwaardig en waardevol is. We geven onze kinderen de rijkdom van de bijbelverhalen mee als bron van inspiratie in het leven van alledag. Wij vieren de christelijke feestdagen. Wij vinden het belangrijk om dienstbaar en weerbaar te zijn en zorg te dragen voor onze medemens en de wereld waarin wij leven. 

Dit brengen wij in praktijk door activiteiten te organiseren, gericht op duurzaamheid en aandacht  voor elkaar en de wereld om je heen. Onze leerlingen willen wij vanuit deze visie voorbereiden op het toekomstig maatschappelijk functioneren.

Daarnaast werken we van groep 1 t/m groep 8 thematisch. De kinderen leren wereldoriëntatie, lezen, spelling en taal aan de hand van een thema, zoals planten, de middeleeuwen of Europa. Vaak worden thema's afgesloten met een excursie of gastles.

Wilt u meer weten? Bel of mail voor een rondleiding!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Talenten
  • Eigenaarschap
  • Christelijke normen en waarden
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Wilhelminaschool is een kleine `stadsschool' in de stad Gouda. Er zijn 5 groepen, waarvan 4 combinatiegroepen en 1 enkele groep. 

We zijn een protestants Christelijke school en iedereen die zich herkent in onze identiteit en manier van werken, is welkom op onze school.

Bij elk individueel kind dat wordt aangemeld, vragen we ons af of we dit kind de zorg kunnen bieden die dit kind nodig heeft. Daarbij houden we rekening met de andere leerlingen waar we als school al de zorg voor dragen. We stellen hierbij grenzen aan het aantal zorgleerlingen per groep, de groepsgrootte en de vaardigheden van de leerkrachten. Dit doen wij met behulp van ons schoolondersteuningsprofiel (zie de bijlage). Wanneer wij geen passende onderwijsplaats kunnen bieden, zullen we samen met ouders op zoek gaan naar een school die passend is bij de onderwijsbehoefte van de leerling.  Wij verwachten dat ouders en kinderen die onze school bezoeken, respect hebben voor onze overtuiging en manier van samenleven.

Wij houden rekening met het feit dat ouders van leerlingen een andere levensovertuiging hebben en respecteren andere overtuigingen, inclusief de verplichtingen en vieringen die ze met zich meebrengen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
63
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Wilhelminaschool hanteert een continurooster. Maandag, dinsdag en donderdag zijn alle kinderen om 14.30 uur uit. Op vrijdag zijn de kleuters om 12.15 uur uit, de overige groepen om 14.30 uur. Op woensdag zijn alle kinderen om 12.15 uur uit.

De kinderen nemen hun eigen lunch mee naar school en eten in hun eigen lokaal onder begeleiding van de leerkracht, een onderwijsassistent of een ander personeelslid. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Elke groep stelt een aantal klassenafspraken met elkaar op. Kinderen zijn zo mede-eigenaar van een veilig klassenklimaat!

Terug naar boven