Prins Constantynschool voor Basisonderwijs

Rozenstraat 4 7471 JN Goor

  • Deze foto is vanaf het schoolplein genomen. De achteringang is voor de kinderen van de onderbouw.
  • Deze prachtige nieuwbouw school staat in het centrum van Goor

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de Prins Constantijnschool. U vindt hier allerlei gegevens over onze school. De Prins Constantijnschool is een basisschool met ongeveer 190 leerlingen, verdeeld over 8 groepen, in het centrum van Goor. We zitten in een nieuw gebouw met alle goede voorzieningen die er nodig zijn voor goed, eigentijds onderwijs.Wij zijn een moderne en open christelijke school waar iedereen welkom is en waar kinderen leren elkaar te respecteren.Onze school blinkt uit in betrokkenheid van onze leerlingen bij hun leerproces. We maken kinderen mede-eigenaar door hen te betrekken bij de doelen die we willen bereiken. Met de groep worden missie, regels en doelen gekozen.

Onze kernwaarden: Identiteit – Betrokken – Ontwikkeling – Ambitie – Geluk

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken bij ieder kind
  • Eigenaarschap bij leerlingen
  • Ambitieus in ontwikkeling
  • Positieve sfeer
  • Enthousiast team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen is dit schooljaar behoorlijk teruggelopen. dat heeft te maken met het feit dar er 2 groepen 8 van in totaal 49 leerlingen van school zijn gegaan. Daarnaast hebben wij ook te maken met de krimp.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
124
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Prins Constantijn borgt de Sociale Veiligheid vanuit de KiVa-methodiek. Het Sociale Veiligheidsplan legt uit hoe deze methode werkt en tevens is het pestprotocol hierin opgenomen.

Binnen de school is een KiVa-team actief bestaande uit 4/5 leerkrachten die samen de leerkrachten aansturen en tevens helpen bij langdurige pestsituaties.

Terug naar boven