Samenwerkingsschool Oostermoer

Bonnerveen 7 A 9511 PM Gieterveen

Schoolfoto van Samenwerkingsschool Oostermoer

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op onze homepage. Sws Oostermoer is een Samenwerkingsschool  en heeft als missie "Kinderen de mooiste versie van zichzelf laten creëren." Onze school telt 91 leerlingen en is tevens een "Vreedzame school".

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Communicatie en samenwerken
  • Creativiteit
  • Autonomie
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
91
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven