Christelijke Basisschool Prins Bernhard

Dr. H.C. Bosstraat 25 3886 KA Garderen

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Prins Bernhard

Het team

Toelichting van de school

De Prins Bernhardschool heeft een enthousiast en relatief jong team. De leerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt wanneer het gaat over uw kind en zijn altijd bereid u te woord te staan. De directeur is vier dagen per aanwezig op school. Mocht u de directeur willen spreken, dan is dat altijd mogelijk. U kunt even de directiekamer binnenlopen of een afspraak maken. Ook is er een intern begeleider. De intern begeleider is met de groepsleerkracht het aanspreekpunt als het gaat om extra zorg voor leerlingen. Ook werken er op de Prins Bernhardschool 3 onderwijsassistenten, een administratief medewerkster en een conciërge. Zij voeren ondersteunende werkzaamheden uit zodat leerkrachten zich zoveel mogelijk kunnen richten op goed onderwijs voor de leerlingen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De mogelijkheden tot het regelen van vervanging zijn door het leraren tekort zeer beperkt. Enkele collega's zijn bereid om zo nu en dan een dag extra te werken. Daarnaast beschikt de school over kwalitatief sterke onderwijsassistenten die incidenteel een groepsleerkracht kunnen vervangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven