Christelijke Basisschool Prins Bernhard

Dr. H.C. Bosstraat 25 3886 KA Garderen

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Prins Bernhard

Contactgegevens

Christelijke Basisschool Prins Bernhard

Dr. H.C. Bosstraat 25
3886 KA Garderen

Telefoon:
0577461355
Schoolwebsite:
www.pbsgarderen.nl
E-mailadres:
directie@pbsgarderen.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Ver. voor Prot. Chr. Onderwijs te Garderen, Stroe&Kootw.broe

Aantal scholen:
3
Aantal leerlingen:
556

Samenwerkingsverband

Vereniging van samenwerkingsverband Passend onderwijs Rijn & Gelderse Vallei PO

Website samenwerkingsverband:
www.swvrijnengeldersevallei.nl

Terug naar boven