Christelijke Basisschool Rehoboth

De Kolk 1 9249 MC Frieschepalen

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth

In het kort

Toelichting van de school

Ruimte en aandacht voor iedereen! 

We geloven dat elk kind uniek is en gezien mag worden. We geven de leerlingen ruimte om te leren, te spelen en zichzelf te zijn. Als leerkrachten willen wij de leerlingen activeren, interesseren, nieuwsgierig maken, leren samenwerken, respecteren en de ruimte geven om met plezier naar school te gaan. Om leerlingen actief te laten leren met hoofd, hart en handen, willen wij optimaal tegemoet komen aan al de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. 

We vertellen u graag meer over onze school. U bent van harte welkom om langs te komen en te ervaren hoe we werken. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentontwikkeling
  • Samenwerken
  • Respect voor elkaar
  • Hoofd, hart en handen
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een groeiende dorpsschool. Op de teldatum, 1 februari 2024, zitten we op 70 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
66
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven