Openbare Basisschool Nieuwe Wisselse School

Oude Wisselseweg 35 8162 HJ Epe

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Nieuwe Wisselse School
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Nieuwe Wisselse School
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Nieuwe Wisselse School
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Nieuwe Wisselse School

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een ambitieuze, kleinschalige, multiculturele school met veel persoonlijke aandacht voor ieder kind en ieder gezin. In plaats van de boeken te volgen kijken we naar ieder kind en bepalen als professionals samen met ouders en kind de volgende stap in de ontwikkeling van het kind. Dit brengt kinderen verder omdat we nauw aansluiten bij wat ze al kennen en kunnen en van daaruit verder werken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Persoonlijk leerplan
  • Voor iedereen
  • Vernieuwend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

U ziet hier het aantal kinderen dat op 1 oktober stond ingeschreven op onze school. De terugloop in aantallen komt door vergrijzing in de buurt. Er is echter een nieuwe wijk dichtbij de school gebouwd waar veel jonge gezinnen zijn komen wonen. We verwachten hierdoor in de nabije toekomst een groei in leerlingaantallen.
Tijdens het schooljaar zal het aantal iets wijzigen. Wij werken op de Nieuwe Wisselse School met basisgroepen gebaseerd op leeftijd, vanuit de basisgroepen krijgen de kinderen instructie op eigen niveau. De basisgroepen zijn als volgt verdeeld:

onderbouw, leeftijd 4 tot en met 6
middenbouw, leeftijd 7 tot en met 9
bovenbouw, leeftijd 10 tot en met 12.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
46
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle kinderen lunchen op maandag, dinsdag en donderdag op school. De kinderen van groep 5 t/m 8 lunchen op vrijdag ook op school. Iedereen neemt hiervoor zelf eten en drinken mee en wij zorgen voor een fijn rustmoment tijdens de middagpauze.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven