Basisschool De Expeditie

Oude Wisselseweg 35 8162 HJ Epe

  • Schoolfoto van Basisschool De Expeditie
  • Schoolfoto van Basisschool De Expeditie
  • Schoolfoto van Basisschool De Expeditie
  • Schoolfoto van Basisschool De Expeditie
  • Schoolfoto van Basisschool De Expeditie

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een ambitieuze, kleinschalige, multiculturele school met veel persoonlijke aandacht voor ieder kind en ieder gezin. In plaats van de boeken te volgen kijken we naar ieder kind en bepalen als professionals samen met ouders en kind de volgende stap in de ontwikkeling van het kind. Dit brengt kinderen verder omdat we nauw aansluiten bij wat ze al kennen en kunnen en van daaruit verder werken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijk leerplan
  • Samen
  • Voor iedereen
  • Vernieuwend
  • HB specialisatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij werken op De Expeditie met basisgroepen gebaseerd op leeftijd, vanuit de basisgroepen krijgen de kinderen instructie op eigen niveau. De leerkracht zit dan met een kleine groep kinderen (4 tot 8) aan de instructietafel om samen nieuwe rekensommen te bekijken of een spellingscategorie te ontrafelen. Door de kleine groep is er direct contact met alle kinderen. De leerkracht kan dus direct afstemmen op de behoefte van de kinderen. Zo krijgt ieder kind onderwijs op maat, zonder dat er altijd individueel met kinderen gewerkt moet worden. De basisgroepen zijn als volgt verdeeld:

onderbouw, leeftijd 4 tot en met 6
middenbouw, leeftijd 7 tot en met 9
bovenbouw, leeftijd 10 tot en met 12.

Werken in 3-jarige groepen.
Als je als kind op school acht jaar dezelfde groep zou houden, houd een kind dezelfde rol en positie; je bent en blijft de grappenmaker, de populaire of de underdog. Bij de driejarige stamgroep ben je altijd een keer jongste, middelste en oudste. Dat komt de persoonlijke ontwikkeling van het kind ten goede. Er zijn namelijk vanzelfsprekend rolwisselingen. Je bent een keer hulpvrager, hulpgever. Rolwisselingen stimuleren ook het ontwikkelen van potentiële leiderschapskwaliteiten en elkaar helpen wordt een natuurlijke bezigheid

Ook op leerstofgebied ben je en blijf je in een homogene groep steeds de beste in tekenen of heb je de meeste moeite met rekenen. In een heterogene stamgroep komen oudsten, die bijvoorbeeld rekenen moeilijk vinden, erachter dat ze jongsten WEL kunnen helpen… en dat ze dus al veel geleerd hebben! Samen, van en met elkaar leren gaat gemakkelijker. 

Groei in leerlingaantal
In verband met het nieuwe concept is er veel interesse voor De Expeditie. Omdat we graag kleinschalig blijven staat het limiet momenteel op 100 kinderen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
42
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle kinderen lunchen op maandag, dinsdag en donderdag op school. De kinderen van groep 5 t/m 8 lunchen op vrijdag ook op school. Iedereen neemt hiervoor zelf eten en drinken mee en wij zorgen voor een fijn rustmoment tijdens de middagpauze.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven