Enschedese Schoolvereniging

Tichelweg 7 7523 AL Enschede

Schoolfoto van Enschedese Schoolvereniging

Het team

Toelichting van de school

De leerkrachten

De ESV werkt met een enthousiast en hecht team. We realiseren gezamenlijk een heel prettig pedagogisch klimaat voor onze leerlingen als belangrijke basis voor de kwaliteit van ons onderwijs. We volgen de onderwijsontwikkelingen op de voet door scholing en deelname aan kennisnetwerken. Tijdens vergaderingen reflecteren we op onze samenwerking en werkwijzen en wisselen we onze ervaringen  m.b.t. het lesgeven met elkaar uit. Zo geven we samen vorm aan een krachtige basis voor onze leerlingen. 

Leren van en met elkaar in het werk

Op de ESV leert iedereen, dus ook het team. We ontwerpen samen in werkgroepen de aanpak voor onze onderwijspraktijk. De werkgroepen toetsen hun ontwerpen aan kennis vanuit de literatuur/ wetenschap. De de werkgroepen zorgen ervoor dat de nieuwe aanpak en de kennis wordt overgedragen aan de rest van het team. Leerkrachten bereiden ook wel samen lessen voor of kijken bij elkaar in de klas om te leren van elkaar.

Scholing

Regelmatig volgen leerkrachten lang- of kortlopende cursussen en opleidingen om in hun onderwijs op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Gedurende het schooljaar worden er ook studiedagen voor het team georganiseerd, zodat er op teamniveau geschoold wordt. 

Nieuwe collega's

Het is belangrijk dat nieuwe collega's zich snel thuisvoelen en goed kunnen meedraaien in ons team en in de klas. Elke nieuwe leerkracht wordt daarom persoonlijk op weg geholpen door een aan haar/hem gekoppelde collega. Wij werken daarbij met een begeleidingsplan voor startende leerkrachten. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op de ESV heeft een groep een of twee vaste leerkrachten (duobaan). Het streven is om niet meer dan 2 verschillende leerkrachten voor een groep in te plannen. Bij afwezigheid van een leerkracht door ziekte of andere redenen vragen wij een collega uit ons eigen team om te vervangen. Dit is wel zo prettig omdat de vervangende collega de kinderen en de werkwijze van onze school goed kent. In het geval dat er geen collega uit ons eigen team beschikbaar is doen wij een beroep doen op de regionale invalpool. In het uiterste geval dat er geen invallers meer beschikbaar zijn vanuit de invalpool kan er besloten worden om de groep te verdelen over de andere groepen in de school. Mochten er meerdere leerkrachten afwezig zijn en er is geen vervanging beschikbaar dan zijn we genoodzaakt de groep naar huis te sturen. Gelukkig komt dit slechts sporadisch voor. In dat geval berichten wij u zo snel mogelijk via Social Schools.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven