obs de Sterrenborgh

Runenberghoek 5 7546 EG Enschede

 • Om de hoek van de school ligt een prachtig speelveld waar we veel gebruik van maken.
 • Op het speelveld staan ook mooie speeltoestellen.
 • De kleuters hebben hun eigen afgeschermde speelplein.
 • Cultuureducatie is een belangrijk onderdeel op onze school.
 • Door acties en sponsorloop bijna 
€ 5000,= opgehaald. Fantastisch resultaat.

In het kort

Toelichting van de school

Fijn dat u een kijkje neemt op deze site. Hier is veel informatie te lezen over onze school.
Daarnaast nodigen we u van harte uit om ook even te kijken op onze website www.desterrenborgh.nl .

Met vriendelijke groet, namens leerlingen, ouders en team,
Monique Bouman, directeur.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • S= Sociale vaardigheden leren
 • A= Aandacht voor elkaar hebben
 • M= Mogelijkheden benutten
 • E= Excelleren
 • N= Nieuwe kennis opdoen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
231
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de website www.desterrenborgh.nl kunt u veel meer informatie over de school vinden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven