obs de Sterrenborgh

Runenberghoek 5 7546 EG Enschede

  • Om de hoek van de school ligt een prachtig speelveld waar we veel gebruik van maken.
  • Op het speelveld staan ook mooie speeltoestellen.
  • De kleuters hebben hun eigen afgeschermde speelplein.
  • Cultuureducatie is een belangrijk onderdeel op onze school.
  • Door acties en sponsorloop bijna  
€ 5000,= opgehaald. Fantastisch resultaat.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen is klaar.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven