Openbare Basisschool Het Wooldrik

Celsiusstraat 10 7535 DK Enschede

  • at veeel verschillende sokken!! ???? Zijn jullie al klaar voor morgen?? Alvast een liedje om in de stemming te komen! #gaaf! #verschillendesokken #bas
  • Leerlingen uit de bovenbouw lezen samen met leerlingen uit de middenbouw.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Het Wooldrik

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van de klassenleerkracht wordt deze indien mogelijk vervangen door een invalleerkracht. Bij een langere ziekteperiode (langer dan één maand) worden de ouders op de hoogte gebracht. Indien er geen invalleerkracht beschikbaar is, handelen wij als volgt:

  • De eerste dag verdelen wij die groep over de andere groepen.
  • Aan het eind van die dag krijgen de kinderen een brief mee naar huis, waarin wordt meegedeeld wat er de volgende dag gebeurt.
  • Het kan zijn dat wij moeten besluiten de kinderen vrij te geven. Uiteraard krijgt u altijd bericht van ons.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Terug naar boven