Openbare Basisschool Het Wooldrik

Celsiusstraat 10 7535 DK Enschede

  • at veeel verschillende sokken!! ???? Zijn jullie al klaar voor morgen?? Alvast een liedje om in de stemming te komen! #gaaf! #verschillendesokken #bas
  • Leerlingen uit de bovenbouw lezen samen met leerlingen uit de middenbouw.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Het Wooldrik

In het kort

Toelichting van de school

Op het Wooldrik willen wij kinderen een stevige basis en omgeving bieden waarbij de kinderen zich optimaal ontwikkelen en plezier hebben in het leren. Wij willen ervoor zorgen dat kinderen na ongeveer 8 jaar onderwijs de kennis hebben opgedaan en zich de vaardigheden eigen hebben gemaakt om met succes aan het voortgezet onderwijs te kunnen beginnen. Dit doen we door continu ons onderwijs te verbeteren, waarbij kinderen leren met plezier in een groene omgeving. Kenmerkend voor onze school is de kleinschaligheid, groene omgeving en de goede sfeer waarbij er persoonlijke aandacht is voor elk kind en elke ouder. Wij hebben een enthousiast team met passie voor het werk en kind. Met dit team werken wij aan uitdagend onderwijs. De school biedt daarbij voldoende ruimte voor begeleiding, consultatie en collegiaal samenwerken waarbij we de leerinhoud kritisch blijven bekijken t.o.v. de ontwikkelende maatschappij en nieuwe inzichten. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Respect
  • Toekomstgericht
  • Laagdrempelig
  • Kleinschalig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op het Wooldrik hebben we een actieve kinderraad. Deze kinderraad komt elke 6 weken bij elkaar en bespreken samen de ontwikkelingen op school. Volgens een vaste agenda bespreken ze wat er leeft onder de leerlingen, wat er binnen is gekomen in de ideeën box en de acties die ze willen ondernemen voor een goed doel of voor de leerlingen van de school. Om alle groepen te betrekken bij de ontwikkelingen en acties halen ze informatie op uit elke groep en gaan ze na elke vergadering de klassen in om de uitkomsten te bespreken. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
192
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven