Openbare Basisschool De Spinner

Spinnerstraat 29 7545 TP Enschede

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spinner
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spinner
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spinner
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spinner

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Schakelklas:

Leerlingen met minder goede taalbeheersing en taalvaardigheid van de Nederlandse taal kunnen 3 ochtenden naar de Schakelklas. In kleine groepen van maximaal 12 leerlingen krijgen ze extra aandacht voor de taal. 

ICT:

Binnen de school is er aandacht voor het stimuleren van digitale vaardigheden, wetenschap en techniek. De school beschikt over een Onderwijskundig ICT-er.


Beweeg/Leefwijs:

Vakleerkracht spel- en bewegingsonderwijs.

De school vindt het spel - en bewegingsonderwijs een belangrijk binnen ons onderwijs. 

In de groepen 1 t/m 6 aandacht voor gezonde voeding een leefstijl m.b.v. Leefwijs.

Muziek:

Ons muziekonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen:

Kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om muziek te beluisteren en te beoefenen.?

Met elkaar over muziek kunnen praten, gevoelens en ervaringen kunnen uitwisselen en op muziek kunnen bewegen.?

Ideeën en plannen maken voor uitvoeringen en/of tentoonstellingen, deze uitvoeren, kijken en luisteren naar elkaar. En een mening hierover durven te geven en te ontvangen.

We gebruiken de volgende materialen:

muziek en lied op cd, verschillende liedjesboeken en instrumenten.

Enkele keren per jaar verzorgen we een voorstelling voor elkaar en voor de ouders in de hal met alle groepen. Vanaf 2016-2017 werken we intensief samen met Kaliber Kunstenschool, i.v.m. onze verkregen subsidie voor muziek.

Op onze school krijgen de kinderen in groep 4 Muziek ABC. Wekelijks geeft een enthousiaste vakleerkracht van Kaliber Kunstenschool muziekles.

Engels:

De leerlingen krijgen vanaf groep 1 les in de Engelse taal.

We streven ernaar dat de kinderen vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal op een eenvoudig niveau kunnen gebruiken als communicatiemiddel.We maken gebruik van de lessen van ‘Groove Me’.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven