Openbare Basisschool De Spinner

Spinnerstraat 29 7545 TP Enschede

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spinner
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spinner
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spinner
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spinner

In het kort

Toelichting van de school

De school wil de kinderen de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen. We zien de school als de ontmoetingsplaats van zowel kinderen, leerkrachten, ouders en andere participanten. Het gezamenlijke doel is de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en met gebruikmaking van de ons toegekende middelen in te spelen op de individule mogelijkheden en behoeften van het kind. De missie van onze school is samen te vatten in de leuze:"Een school waar werken en plezier samen gaan"

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
132
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven