Basisschool De Jonge Helden

Ravenhorsthoek 38 7546 EA Enschede

  • Bewegen doen kinderen van nature. De school gebruikt het bewegen van een kind bij het leren.
  • Elk kind krijgt dat wat het nodig heeft. Naast de inzet van digitale leermiddelen gebruikt school hulpmiddelen die het leren ondersteunen.
  • Lezen is dé basis van al het verdere leren. Goed technisch kunnen lezen bevordert het leesbegrip én leesplezier.
  • De school leert kinderen zelf eigenaar te zijn van het leerproces. Dit geeft ze een voorsprong op het VO.

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Voor de betrouwbaarheid van de enquête is het minimale respondenten net bereikt. Ouders geven de school een rapportcijfer 7.0. Met name de vakbekwaamheid van de leerkrachten krijgt een hoog cijfer (7.5) en de kinderen gaan met plezier naar school (7.8). Ouders geven aan graag wat meer informatie van de school te ontvangen. De waardering van de ouders spreekt verder voor zich.
Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven