De Windroos

Het Bijvank 107 7544 DA Enschede

  • Schoolfoto van De Windroos
  • Schoolfoto van De Windroos
  • Schoolfoto van De Windroos
  • Schoolfoto van De Windroos
  • Schoolfoto van De Windroos

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Er wordt bij ons op school lesgegeven aan leerlingen van 4-13 jaar. Als uitgangspunt wordt het leerstofjaarklassensysteem gehanteerd, waarbij de leerlingen op grond van hun leeftijd in een jaargroep worden ingedeeld. Binnen deze groepen wordt veel aandacht besteed aan de eigenheid van iedere leerling en wordt er onderwijs op maat geboden. 

Vanaf schooljaar 2017-2018 werken we in de kleutergroepen met combinatieklassen 1/2. De manier van werken in de kleutergroepen wordt steeds meer ontwikkelingsgericht. We kunnen, doordat we de kinderen op alle ontwikkelingsgebieden nauwkeuriger volgen, beter aansluiten bij het ontwikkelingsniveau waarop het kind op dat moment zit. We maken op de Windroos gebruik van het kleuterobservatiesysteem KIJK!

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Voor de specifieke ondersteuning die geboden wordt aan de groepen wordt verwezen naar het schoolondersteuningsprofiel. Wij volgen de richtlijnen van passend onderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven