De Windroos

Het Bijvank 107 7544 DA Enschede

  • Schoolfoto van De Windroos
  • Schoolfoto van De Windroos
  • Schoolfoto van De Windroos
  • Schoolfoto van De Windroos
  • Schoolfoto van De Windroos

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het Schoolvenster van kbs de Windroos. De Windroos is een katholieke basisschool voor alle kinderen. De school is gelegen in Enschede-Zuid in de wijk Wesselerbrink. De Windroos maakt deel uit van de Brede School Wesselerbrink en is gehuisvest samen met obs Harry Bannink, SKE Kinderopvang Humanitas en SKE Peuteropvang (PSZ Speelkasteel) in Het Bastion. Sinds 1 augustus 2013 vormen we samen het Integraal Kindcentrum Het Bastion. De school heeft ongeveer 190 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. Wij bieden hoogwaardig onderwijs dat erop gericht is onze leerlingen optimaal verder te helpen op hun weg in de maatschappij. Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van de school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Respect
  • Acceptatie
  • Ouderbetrokkenheid
  • Sport & Cultuur/Gezonde School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van de Windroos is al jaren stabiel.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
442
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

KBS De Windroos vormt samen met OBS Harry Bannink en kinderopvang Humanitas regio SKE samen een Integraal Kindcentrum, genaamd IKC Het Bastion. In het IKC bieden we met de eerder genoemde partijen aan ouders een volledig dagarrangement voor onderwijs en alle vormen van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen naar het kinderdagverblijf De Toverbal of naar peuteropvang Speelkasteel. Voor kinderen vanaf 4 jaar is er buitenschoolse opvang bij BSO Het Basition, die aansluit op de schooltijden. In de vakantieweken is de BSO degelijks geopend.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven