Basisschool St. Gerardus

Kerkstraat 155 7532 AS Enschede

  • Schoolfoto van Basisschool St. Gerardus
  • Schoolfoto van Basisschool St. Gerardus

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool St. Gerardus, dat blijft je altijd bij!

Wij willen een school zijn waar onze leerlingen zich veilig voelen en waar zij met plezier naartoe gaan. Wij bieden onze leerlingen een uitdagende leeromgeving waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarmee willen wij hen voorbereiden op de toekomst, zodat zij zich actief en betrokken kunnen handhaven in en een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving.

Waarbij je later denkt: die tijd op de basisschool St. Gerardus, die blijft me altijd bij!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betekenisvol
  • Rijke leeromgeving
  • Ontwikkelingsgericht
  • Vertrouwen - Veilig
  • Betrokken - Verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
269
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven