Openbare Basisschool Harry Bannink

Het Bijvank 111 7544 DA Enschede

  • Kleuters spelen in ons mooie speellokaal.
  • Onze kleurrijke ontvangst.
  • Het vrolijke speelplein.
  • Kunst gemaakt door leerlingen

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Volgens de afname, van de enquête in mijn vensters, in 2022 - 2023 waren de waarderingen van de leerlingen goed.

We zijn zeer tevreden met de behaalde resultaten.

Tevredenheid
7,9

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,4

Terug naar boven