Openbare Basisschool Harry Bannink

Het Bijvank 111 7544 DA Enschede

  • Kleuters spelen in ons mooie speellokaal.
  • Onze kleurrijke ontvangst.
  • Het vrolijke speelplein.
  • Kunst gemaakt door leerlingen

Het team

Toelichting van de school

Binnen onze school is ook Logopedie en Fysiotherapie aanwezig. Verder krijgen we ambulante hulp voor TOS-leerlingen vanuit Kentalis.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij proberen zoveel mogelijk de vervanging bij verlof intern op te lossen. Dit is fijn voor de leerlingen want zij kennen de leerkracht die les komt geven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kunstzinnige en creatieve vorming: Deze geven we vorm in de wekelijkse cultuurmiddag (groep doorbroken / school)

Sociaal emotioneel: Deze geven we vorm in de wekelijkse wo-middag (groep doorbroken / bouw)

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Kunstzinnige en creatieve vorming: Deze geven we vorm in de wekelijkse cultuurmiddag (groep doorbroken / school)

Wereldoriëntatie: Deze geven we vorm in de wekelijkse wo-middag (groep doorbroken / bouw)

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op onze school bieden we onderwijs aan leerlingen van groep 1 t/m 8.

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes kijken we, met het MT en de leerkracht en uiteindelijk met het team, wat we zouden kunnen bieden. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Komend schooljaar gaan we ons onder andere verder verdiepen in Begrijpend Lezen en Met Sprongen Vooruit

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

/

Terug naar boven